Urlop macierzyński

Urlop macierzyński – Jakie warunki należy spełnić? Ile trwa, jakie dokumenty są potrzebne?

Urlop macierzyński to czas wolny od pracy zawodowej, przeznaczony na opiekę związaną z nowo narodzonym dzieckiem. Za okres ten rodzic pobiera przysługujące mu świadczenie finansowe. Ile trwa urlop macierzyński? Jakie kwoty się wówczas otrzymuje? Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński? Które dokumenty będą do tego niezbędne?

Zacznijmy od sprawy najistotniejszej dla wielu rodziców – czyli tego, ile trwa urlop macierzyński. Aktualnie jest to okres obejmujący 20 tygodni. Nie jest to jednak wszystko, bowiem dolicza się tu kolejne 6 tygodni, które mogą zostać wykorzystane przez przyszłą matkę jeszcze przed narodzinami dziecka. Warto dodać, że z urlopu macierzyńskiego nie można dobrowolnie rezygnować – każda kobieta musi poświęcić na niego minimum 14 tygodni. Jeżeli po upływie tego czasu zechce wrócić do życia zawodowego, ma taką możliwość, ale jedynie pod warunkiem, że jej rolę przejmie na kolejne 6 tygodni ojciec dziecka (posiadający zatrudnienie w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub własnej działalności gospodarczej). Należy jednocześnie podkreślić, że wprowadzone niedawno przepisy zapewniają bezpośrednie połączenie urlopu macierzyńskiego z urlopem rodzicielskim. Dają tym samym szansę na nieprzerwany rok bycia z maluchem w domu przy jednoczesnym otrzymywaniu świadczeń. Oczywiście w przypadku ciąży mnogiej wymiar urlopu macierzyńskiego zwiększa się (przy bliźniętach jest to 31 tygodni, a z każdym kolejnym dzieckiem – o dodatkowe 2 tygodnie więcej).

Wraz z rozpoczęciem 2016 roku urlop macierzyński przysługuje każdej matce – nawet bezrobotna, ucząca się, będąca rolnikiem lub pracująca na umowę o dzieło kobieta otrzyma zasiłek. Jego kwota nie może być niższa niż 1000 złotych netto, dlatego w razie, gdy na podstawie zarobków okaże się, że suma ta jest niższa, zostanie ona wyrównana z budżetu państwa do wspomnianego tysiąca złotych. Przez 26 tygodni urlopu macierzyńskiego wypłacane jest 100% podstawy wymiaru składek.

Kolejna kwestia dotyczy tego, kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński. Sporym udogodnieniem jest fakt, że po urodzeniu dziecka świadczenie to przysługuje z automatu, dlatego nie potrzeba wówczas żadnych wniosków – wystarczy jedynie, że pracodawca zostanie o tym fakcie poinformowany. Należy również okazać akt urodzenia dziecka i dokument poświadczający poród. Złożenia odpowiedniego podania do pracodawcy wymaga natomiast sytuacja, gdy kobieta chce skorzystać z przysługującego jej 6-tygodniowego urlopu jeszcze przed narodzinami dziecka. Do wniosku powinno zostać dołączone zaświadczenie o szacowanym terminie porodu. Podanie o wszystkie urlopy należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed datą ich rozpoczęcia.